תמונה -כנסים ומפגשים

כנסים ומפגשים

2015

כנס היסוד של מועדון הדח"צים - לתכנית לחץ כאן

הרצאות נבחרות:

הרצאת פרופ' יוסי גרוס: "הדח"צ" - לחץ כאן

הרצאת דורית סלינגר: "עבודת הדירקטוריון בגוף מוסדי - הצורך בשינוי" - לחץ כאן

הרצאת רגינה אונגר: "איך נמנע את הטעות הבאה?" - לחץ כאן

הרצאת איריס שטרק: "בדיקת איכות הביקורת הפנימית" - לחץ כאן

הרצאת ד"ר איל יניב: "הדח"צ כמשאב אסטרטגי" - לחץ כאן

 

 2016

מפגש בוקר 8.3.2016 - לתכנית לחץ כאן

הרצאת פרופ' בני לאוטרבך: "שכר מנכ"לים בישראל - ההגיון הכלכלי והקטע הרגשי" - לחץ כאן

 

2018

מפגש בוקר 8.5.2018 - לתכנית לחץ כאן

 

2019

מפגש בוקר 19.5.2019 -לתכנית לחץ כאן

מצגת דברי פתיחה- פרופ' יוסי גרוס - לחץ כאן

מצגת הרצאת גב' עידית כהן: "תגמול בכירים בחברות ציבוריות" - לחץ כאן

מצגת הרצאת פרופ' שרון חנס: "שכר מנהלים בסקטור הפיננסי" - לחץ כאן

מצגת הרצאת מר אבי ניר: "תגמול בכירים- מהי הצלחה? מהו האיזון הראוי בין נקודת מבטו של הדירקטוריון לנקודת מבטה של ההנהלה" - לחץ כאן

לצפייה בוידאו של הכנס - לחץ כאן

 

2021

מפגש בוקר 9.11.2021 - לתכנית לחץ כאן

מצגת הרצאת פרופ' יוסי גרוס: "מהפכה בחברות ללא גרעין שליטה" - לחץ כאן

מצגת הרצאת עו"ד שאול אדרת: "התאמת חוק החברות לעידן החדש נטול חברות גרעין שליטה" - לחץ כאן

מצגת הרצאת עו"ד ענת פילצר-סומך: מינוי דירקטורים בחברות ללא גרעין שליטה - לחץ כאן