תמונה -מענקי מחקר

מענקי מחקר

קול קורא להצעות מחקר בתחום ממשל תאגידי 

הקתדרה לממשל תאגידי בישראל ע"ש משפחת אקרמן מעוניינת לקבל הצעות מחקר בתחום של ממשל תאגידי בישראל:

הצעה תוגש על ידי חוקר אחד או מספר חוקרים, חברי סגל במוסד אקדמי מוכר.

מסגרת הזמן להשלמת המחקר היא שנה.

הועדה המדעית של הקתדרה תבחר שלוש הצעות לפחות, ותממן אותן בהיקף של עד 20,000 ש"ח לכל הצעה.

העבודות תוצגנה בסדנת עבודה או בפורום של הקתדרה.

על המחקר להיות רלוונטי לשאלות הנוגעות לממשל תאגידי (Corporate Governanve) אך הצעות בתחום האחריות החברתית של הפירמה  (Corporate Social Responsibility) תתקבלנה אף הן בברכה.

 למסמך המלא >>