תמונה -מועדון הדח"צים - רציונל וחזון

מועדון הדח"צים - רציונל וחזון

מועדון הדח"צים הוא פרי יוזמה משותפת של המרכז לממשל תאגידי ואיגוד הדירקטורים הישראלי. המטרה המרכזית של המועדון היא לפתח ולטפח את מקצועיותו של הדירקטור החיצוני והדירקטור הבלתי תלוי בחברות הציבוריות בישראל. מטרה נוספת היא לספק תמיכה הדדית ולשמש פורום לדיונים פתוחים בין דירקטורים חיצוניים, המוצאים את עצמם, לעתים קרובות, "בודדים במערכה". לבסוף, נשאף ליצור גוף מקצועי מאוחד שייצג את הדח"צים ויגן על האינטרסים שלהם בפני הכנסת, הרשות לניירות ערך והתקשורת, שיש להם לעתים דרישות וציפיות מוגזמות מהדח"צים.

 

למסמך הצעה להקמת מועדון הדח"צים

סיכום הדיון הראשון של וועדת ההיגוי למועדון הדח"צים