תמונה -

Card image cap

Professor Beni Lauterbach

Mail:Lauteb@mail.biu.ac.il.
Office:322
Building:504
Tel: 03-5318901

Card image cap

Dr. Meni Abudy

mail:abudym@mail.biu.ac.il.
Office : 338
Building : 504
Tel : 03-5318907

Card image cap

Dr. Asaf Eckstein

mail:advasaf@gmail.com.

Card image cap

Professor Guy Kaplanski

mail:guykap@mail.biu.ac.il.
Office : 336
Building : 504

Card image cap

Dr. Yevgeny Mugerman

mail:mugi@huji.ac.il.
Office: 341
Building : 504

Card image cap

Dr. Alon Raviv

mail:alon.raviv@biu.ac.il.
Office : 320
Tel : 03-531891

Card image cap

Professor Eyal Yaniv

mail:yanive@mail.biu.ac.il
Office : 337
Building : 504

Card image cap

Dr. Revital Yosef

Mail:revital.yosef@biu.ac.il.