תמונה -Researchers

Researchers

Prof. Meni Abudy

menachem.abudy@biu.ac.il

Office: 322

Building: 504

Tel: 03-5318907

 

 

 

 

Dr. Asaf Eckstein

asaf.ec@ono.ac.il

 

 

 

 

 

 

 

 Prof. Guy Kaplanski

guy.kaplanski@biu.ac.il

Office: 336

Building: 504

Tel: 03-5318906

 

 

 

Dr. Yevgeny Mugerman

yevgeny.mugerman@biu.ac.il

Office: 341

Building: 504

Tel: 03-5318914

 

 

 

Dr. Alon Raviv

alon.raviv@biu.ac.il

Office : 340

Building : 504

Tel : 03-5318911

 

 

 

Prof. Eyal Yaniv

eyal.yaniv@biu.ac.il

Office: 335

Building: 504

Tel: 03-5317915

 

 

 

Dr. Revital Yosef

revital.yosef@biu.ac.il

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Emeritus Beni Lauterbach

beni.lauterbach@biu.ac.il