תמונה -חוקרים

חוקרים

Professor Beni Lauterbach

Professor

Lauteb@mail.biu.ac.il

Office:322

Building:504

Tel: 03-5318901

 

Dr. Meni Abudy

Lecturer

abudym@mail.biu.ac.il

Office : 338

Building : 504

Tel : 03-5318907

 

Dr. Asaf Eckstein

advasaf@gmail.com

 

 

 

 

 

Dr. Guy Kaplanski

 Senior Lecturer

guykap@mail.biu.ac.il

Office : 336

Building : 504

 

 

Dr. Yevgeny Mugerman

Lecturer

mugi@huji.ac.il

Office: 341

Building : 504

 

 

Dr. Alon Raviv

 Lecturer

alon.raviv@biu.ac.il

Office : 320

Building : 504

Tel : 03-531891

 

Dr. Eyal Yaniv

Lecturer

yanive@mail.biu.ac.il

Office : 337

Building : 504