תמונה -תכנית כנס יוני 2012

תכנית כנס יוני 2012

 

 

 

 

 16:15-16:30 דברי ברכה  תכנית כנס יוני 2012  תכנית כנס יוני 2012 פרופ' משה קוה, נשיא האוניברסיטה

פרופ' זמירה מברך, דיקאנית הפקולטה למדעי החברה


16:30-17:30

מושב ראשון

 
תכנית כנס יוני 2012 

תיקון 16, ממשל תאגידי וועדת ריכוזיות
פרופ' שמואל האוזר
יו"ר הרשות לניירות ערך

כתבה על הופעתו של פרופ' שמואל האוזר בכנס - עתון "דה מרקר">>

 

 


  תכנית כנס יוני 2012

ממשל תאגידי במגזר הציבורי
פרופ' ירון זליכה
החשב הכללי לשעבר, דיקאן הפקולטה למינהל עסקים, הקריה האקדמית אונו

לכתבה ולסרט וידאו של הרצאת פרופ' זליכה בכנס - אתר "דה מרקר"

לכתבה על הופעתו של פרופ' זליכה בכנס - עתון "דה מרקר">>

 

 


  תכנית כנס יוני 2012 שינויים באחזקות בעלי השליטה בישראל
פרופ' בני לאוטרבך
ראש הקתדרה לממשל תאגידי בישראל ע"ש משפחת אקרמן

סרט וידאו של הרצאת פרופ' לאוטרבך>>

מצגת ההרצאה של פרופ' לאוטרבך>>

כתבה על פרופ' לאוטרבך- עתון "דה מרקר">>

ראיון עם פרופ' בני לאוטרבך - עתון "דה מרקר">>


17:45-18:45 מושב שני


  תכנית כנס יוני 2012

טקס הענקת אות "איש השנה בממשל תאגידי 2011" מטעם הקתדרה  לממשל תאגידי ועתון "דה מרקר"

לפרופ' לוסיאן (אריה) בבצ'וק, אוניבסיטת הרווארד, יועץ ועדת הריכוזיות

מנחה הטקס: מר גיא רולניק, עורך ראשי "דה מרקר" וסגן מו"ל עיתון "הארץ"


מסמך דברי הברכה והנימוקים להענקת האות לפרופ' בבצ'וק>>תכנית כנס יוני 2012 ריכוזיות, יציבות פיננסית, ומדיניות ציבורית בישראל: מה נעשה ומה נותר לעשות?
פרופ' לוסיאן בבצ'וק

על פרופ' בבצ'וק>>


מצגת ההרצאה של פרופ' בבצו'ק>>

כתבה על הופעתו של פרופ' בבצ'וק בכנס - עתון "דה מרקר">>

כתבה על הופעתו של פרופ' בבצו'ק בכנס - עיתון "דה מרקר">>

כתבה על הופעתו של פרופ' בבצ'וק בכנס - אתר "דה מרקר">>