תמונה -מענקי מחקר

מענקי מחקר

קול קורא להצעות מחקר בתחום ממשל תאגידי 

המרכז לממשל תאגידי בישראל ע"ש משפחת אקרמן מעוניין לקבל הצעות מחקר בתחום של ממשל תאגידי בישראל:

הצעה תוגש על ידי חוקר אחד או מספר חוקרים, חברי סגל במוסד אקדמי מוכר.

מסגרת הזמן להשלמת המחקר היא שנה.

הועדה המדעית של המרכז תבחר שלוש הצעות לפחות, ותממן אותן בהיקף של עד 20,000 ש"ח לכל הצעה.

העבודות תוצגנה בסדנת עבודה או בפורום של המרכז.

על המחקר להיות רלוונטי לשאלות הנוגעות לממשל תאגידי (Corporate Governanve) אך הצעות בתחום האחריות החברתית של הפירמה  (Corporate Social Responsibility) תתקבלנה אף הן בברכה.

קישור לקול קורא להצעות מחקר