תמונה -תכנית הכנס:  ממשל תאגידי כמפתח להצלחה במגזר האזרחי (שלישי ורביעי)

תכנית הכנס: ממשל תאגידי כמפתח להצלחה במגזר האזרחי (שלישי ורביעי)

 

יום ג' 20.11.2018 , 15:15 - 19:15

אוניברסיטת בר-אילן

 

15:50 - 15:15 התכנסות וכיבוד קל

16:00 - 15:50 ברכות

פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר אילן

16:25 - 16:00 אחריות וסמכות דירקטור /חבר ועד במגזר השלישי

עו"ד אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים

16:45 - 16:25 נבחרת הדירקטורים למגזר השלישי, ג'וינט

גב' רונית לוי, מנהלת תכניות מנהיגות מתנדבת מכון אלכא למנהיגות וממשל-ג'וינט ישראל

17:05 - 16:45 הכשרת דירקטורים ונושאי משרה במגזר האזרחי – צו השעה

פרופ' בני לאוטרבך, ד"ר שלומית גלר, אוניברסיטת בר אילן

17:30 - 17:05 אורחת הכבוד, ח"כ איילת שקד, שרת המשפטים

17:50 - 17:30 הפסקה וכיבוד קל

18:10 - 17:50 הצגת האתר החדש של גיידסטאר

מר שי ולמר, מנהל פרויקט גיידסטאר ברשות התאגידים

18:55 - 18:10 פאנל: אתגרים בהתנהלות תקינה במוסדות תאגידי המגזר השלישי

מנחה: עו"ד אביטל שרייבר, סגנית ראש רשות התאגידים (מלכ"רים)

משתתפים: רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רו"ח

רו"ח עופר אלקלעי, משרד אלקלעי מונרוב

מר אוריאל לדרברג, מנהל המרכז הישראלי לאפוטרופסות