תמונה -חוקרים

חוקרים

Professor Beni Lauterbach

Lauteb@mail.biu.ac.il

Office:322

Building:504

Tel: 03-5318901

 

 

Dr. Meni Abudy

abudym@mail.biu.ac.il

Office : 338

Building : 504

Tel : 03-5318907

 

 

Dr. Asaf Eckstein

advasaf@gmail.com

 

 

 

 

 

Professor Guy Kaplanski

guykap@mail.biu.ac.il

Office : 336

Building : 504

 

 

 

Dr. Yevgeny Mugerman

mugi@huji.ac.il

Office: 341

Building : 504

 

 

 

Dr. Alon Raviv

 alon.raviv@biu.ac.il

Office : 320

Building : 504

Tel : 03-531891

 

 

Professor Eyal Yaniv

yanive@mail.biu.ac.il

Office : 337

Building : 504

 

 

 

Dr. Revital Yosef

revital.yosef@biu.ac.il