תמונה -סקירה

סקירה

כללי

ממשל תאגידי ניתן להגדרה כ: אוסף כל החוקים, הכללים וההסכמים הפורמאליים והלא פורמאליים בתוך הפירמה המסדירים את ניהולה, ובאופן ממוקד יותר קובעים את חלוקת השלל או העוגה בין בעלי הענין השונים הקשורים בפירמה (בעלי השליטה, בעלי מניות מהציבור, מנהלים בכירים, עובדים). מקובל שממשל תאגידי תקין יוצר איזונים הוגנים בין בעלי הענין השונים, כך שהמכונה, הלא היא הפירמה, ממשיכה לעבוד בצורה חלקה וביעילות.

המחקר בנושא בישראל עדין בחיתוליו. לפיכך, מרכז אשר יתמקד בתנאים הייחודיים של חברות בישראל, ידון וילבן את הבעיות הייחודיות לישראל, תוך העלאת פתרונות תיאורטיים ומעשיים לשיפור הממשל התאגידי בתנאי הכלכלה המקומית, נראה ככורח המציאות. 

ממשל תאגידי הוא נושא הנכרך לעיתים קרובות עם נושא האחריות החברתית של תאגידים, דהיינו עם נושא ההתנהגות של החברה העסקית כלפי סביבתה הרחבה יותר. האם החברה הוגנת כלפי עובדיה, לקוחותיה, הספקים שלה, הקהילה האנושית שבסביבתה, והסביבה (ENVIRONMENT) באופן כללי? הספרות בנושא רואה בתאגידים ובחברות העסקיות "אזרחים" ודורשת התנהגות אזרחית נאותה מהן.

החזון

להוות גוף ארצי ייחודי בעל מוניטין עולמי למחקר אינטרדיסציפלינרי אודות ממשל תאגידי, ניהול בכיר ואחריות חברתית של חברות עסקיות. המרכז יעשיר את הסביבה האינטלקטואלית של חוקרים, תלמידים, אנשי עסקים, ומשפטנים העוסקים בתחום על ידי מחקר אקדמאי ודיון מעמיק ומקיף בסוגיות הליבה בתחום.

חשיבות המרכז ותרומתה לחברה הישראלית

נושאי הליבה של ממשל תאגידי כגון שכר מנהלים והתנהגות בעלי השליטה הם נושאים חשובים המטרידים את הציבור. אך, הדיון הציבורי בסוגיות אלו לוקה בטענות פופוליסטיות וויכוחי סרק אמוציונאליים. לכן, לדעתנו, רק גוף מחקר נטול פניות, דוגמת האוניברסיטה, יכול לרכוש מעמד מוביל כספק נתונים וניתוחים מדעיים אמינים ומעמיקים על הנושאים שעל הפרק. אם אכן המרכז שהקמנו יהיה מוכר כגורם מקצועי אובייקטיבי, המידע והמחקר שנפיץ יתרמו לדיון ציבורי קונסטרוקטיבי יותר של הסוגיות הרלבנטיות.

דרכי פעולה עיקריות

המרכז יעודד מחקר בנושא באמצעים מגוונים כגון תקצוב מחקרים, עריכת סמינרים,ארגון כנסים מדעיים (כולל כנסים בינלאומיים) פרסום סדרת מאמרי עבודה, הבאת מדענים אורחים מחו"ל ותמיכה בתלמידי מחקר לתואר שלישי (דוקטורט).