תמונה -Chair conference June 2012

Chair conference June 2012

A Conference about:
"The Business Concentration 
Committee and Other pending 
Issues in Israeli Corporate Governance" 
was held on Tuesday, June 5, 2012 
In collaboration with "The Marker" newspaper.

During the conference we presented the "2011 Man of the Year in Israeli Corporate Governance" award to Prof. Lucian (Arie) Bebchuk, Harvard University, advisor to the business concentration committee.

Additional presenters:

  • Prof. Shmuel Hauser, Chairman of the Israeli Securities Authority 

  • Prof. Yaron Zelicha, Former Accountant General, Dean of Business Administration, Ono Academic College

  • Prof. Beni Lauterbach,Chair of the Raymond Ackerman Family Chair in Israeli Corporate Governance

  • Mr. Guy Rolnik, Chief Editor of The Marker newspaper


View full program>>

כנס ועדת הריכוזיות
כנס ועדת הריכוזיות
כנס ועדת הריכוזיות
כנס ועדת הריכוזיות
כנס ועדת הריכוזיות
כנס ועדת הריכוזיות
כנס ועדת הריכוזיות
כנס ועדת הריכוזיות
כנס ועדת הריכוזיות
כנס ועדת הריכוזיות