תמונה -כללי

כללי

ממשל תאגידי הוא תחום ידע אינטרדיסציפלינרי, המאגד סוגיות בכלכלה, מימון, משפטים, ניהול, קיימות, סביבה, ועוד.   

בלוג הממשל התאגידי של המרכז לממשל תאגידי ע"ש משפחת אקרמן מיועד להוות במה להצגת מגוון דעות וסקירות בתחומי הממשל התאגידי בישראל. 

אלו מכם המעוניינים לפרסם בבלוג מוזמנים לשלוח טור של 2 – 2.5 עמודים בקובץ וורד בקבצי וורד, למייל gr.ackerman@biu.ac.il .