תמונה -חברי הוועד המנהל

חברי הוועד המנהל

פרופ' גיל אפשטיין, דיקאן הפקולטה למדעי החברה - יו"ר הוועד המנהל

פרופ' דניאל לוי, המחלקה לכלכלה

פרופ' רועי גלברד, בית הספר למינהל עסקים

פרופ' גיא קפלנסקי, בית הספר למינהל עסקים

ד"ר יבגני מוגרמן, בית הספר למינהל עסקים