logo

עבריתEnglish | צור קשר    contactus

header pic

כנס ועדת הריכוזיות

כנס ועדת הריכוזיות   
כנס הקתדרה בנושא:
ועדת הריכוזיות ונושאים עדכניים אחרים בממשל תאגידי


התקיים בט"ו סיון תשע"ב, 5 ביוני 2012. הכנס בשיתוף עם עיתון "דה מרקר".

במסגרת הכנס הוענק אות "איש השנה בממשל תאגידי בישראל 2012" לפרופ' לוסיאן בבצ'וק מאוניברסיטת הרווארד.
עוד השתתפו בכנס:

  • פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות לניירות ערך

  • פרופ' ירון זליכה, לשעבר החשב הכללי, דיקאן הפקולטה לניהול, הקריה האקדמית אונו

  • פרופ' בני לאוטרבך, ראש הקתדרה לממשל תאגידי בישראל ע"ש משפחת אקרמן

  • מר גיא רולניק, עורך ראשי "דה מרקר" וסגן מו"ל עיתון "הארץ"

לתכנית הכנס המלאה>>

 

 
 
כנס ועדת הריכוזיות
כנס ועדת הריכוזיות כנס ועדת הריכוזיות
כנס ועדת הריכוזיות כנס ועדת הריכוזיות
כנס ועדת הריכוזיות כנס ועדת הריכוזיות
כנס ועדת הריכוזיות

כנס ועדת הריכוזיות
bar ilan
simply-smart.com