תמונה -חוקרים

חוקרים

Professor Beni Lauterbach

Professor

Lauteb@mail.biu.ac.il

Office:322

Building:504

Tel: 03-5318901
חוקרים

Dr. Meni Abudy

Lecturer

abudym@mail.biu.ac.il


Office : 338

Building : 504

Tel : 03-5318907

חוקרים

Dr. Asaf Eckstein


advasaf@gmail.com

 


 


Dr. Guy Kaplanski

 Senior Lecturer
 

guykap@mail.biu.ac.il
 

Office : 336

Building : 504

Tel : 03-5318906
חוקרים

Dr. Yevgeny Mugerman

Lecturer


mugi@huji.ac.il


Office: 341
 

Building : 504
 


 

Dr. Alon Raviv

 Lecturer

 

alon.raviv@biu.ac.il


Office : 320

Building : 504

Tel : 03-531891

חוקרים

 

 

 

Dr. Eyal Yaniv

Lecturer

 

yanive@mail.biu.ac.il
 

Office : 337

Building : 504

Tel : 03-5317915

 

חוקרים