תמונה -צור קשר

צור קשר

 

הקתדרה לממשל תאגידי בישראל ע"ש משפחת אקרמן

בית הספר למינהל עסקים

אוניברסיטת בר-אילן

רמת-גן 52900

טלפון: 03-5318901

פקס: 03-7384040

דוא"ל: ackerman.chair@mail.biu.ac.il

אתר: www.israeli-corporate-governance.org