תמונה -מדידת איכות הממשל התאגידי

מדידת איכות הממשל התאגידי

 

מדידת איכות הממשל התאגידי  2003 Wharton Publication Corporate Governance and Equity Prices Paul A.Gompers,
Joy  L. Ishii and
Andrew Metrick

מדידת איכות הממשל התאגידי 2010   האם איכות הממשל התאגידי משפיעה על ערך השוק של חברות עסקיות בישראל? בני לאוטרבך ומנשה שחמון

מדידת איכות הממשל התאגידי 2010

Israel Economic Review

How Does the Quality of Corpoporate Governance Affect the Market Value of Business Firms in Israel? Beni Lauterbach and Menashe Shahmoon