תמונה -משפט וכלכלה

משפט וכלכלה

 

משפט וכלכלה  2001 The Journal of Finance Private Benefits of Control: An International Comparison Alexander Dyck and
Luigi Zingales

משפט וכלכלה 2000
Journal of Financial Economics Investor Protection and Corporate Governance Rafael La Porta,
Florencio Lopez-de-Silanes,
Andrei Shleifer and
Robert Vishny

משפט וכלכלה 2002 The Journal of Finance Investor Protection and Corporate Governance Rafael La Porta,
Florencio Lopez-de-Silanes,
Andrei Shleifer and
Robert Vishny

משפט וכלכלה 2011 רבעון לבנקאות
מנגנונים משפטיים התומכים בריכוזיות עדי אייל