תמונה -היבטי בעלות ושליטה בחברות ציבוריות

היבטי בעלות ושליטה בחברות ציבוריות

 

היבטי בעלות ושליטה בחברות ציבוריות  2010 Journal of Corporate Finance Long term changes in voting power and control structure following the unification of dual class shares Beni Lauterbach
and Yishay Yafeh

היבטי בעלות ושליטה בחברות ציבוריות 2004 Advances in Financial Economics Market Value Maximizing Ownership Structure when   Investor Protection is Weak Beni Lauterbach
and Efrat Tolkowsky

היבטי בעלות ושליטה בחברות ציבוריות 1999

Journal of Management and Governance

 

Ownership Structure and Firm Performance: Evidence from Israel Beni Lauterbach
and Alexander Vaninsky