תמונה -חקיקה ורגולציה

חקיקה ורגולציה

חקיקה ורגולציה - ישראל

חוק החברות (תיקון מס' 20): שכר הבכירים
חוק החברות (תיקון מס' 20): שכר הבכירים 2012 חקיקה ורגולציה

הסדרת מדיניות גמול נושאי משרה בחברות ציבוריות הצעת חוק שכר הבכירים של הממשלה 2012  חקיקה ורגולציה

  דו"ח ועדת נאמן לשכר הבכירים 2011 חקיקה ורגולציה

תיקון  16 לחוק החברות

הוראות חוק נוספות לייעול הממשל התאגידי ולהגנה על בעלי מניות המיעוט בחברות ציבוריות בישראל תיקון 16    2011 חקיקה ורגולציה

  טיוטת והסברי תיקון 16 2011 חקיקה ורגולציה

       
ועדת הריכוזיות

  הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות 2012 חקיקה ורגולציה 

 

 

מאמר של פרופ' יעקב עמיהוד
בנושא השטחת הפירמידות
פורסם באתר "דה מרקר"

2012 חקיקה ורגולציה

עיקרי המלצות הועדה כפי שהוגשו לרה"מ, לשר האוצר ולנגיד המלצות 2012 חקיקה ורגולציה

  המלצות סופיות 2012 חקיקה ורגולציה

  המלצות - מצגת 2012 חקיקה ורגולציה

  שאלות ותשובות 2012 חקיקה ורגולציה

  טיוטת החלטת ועדת הריכוזיות 2010 חקיקה ורגולציה

חקיקה ורגולציה - חו"ל

 
חקיקה ורגולציה 2010 Knowledge @ Wharton Say on Pay: Will U.S. Shareholders Give Executives The Thumbs Up on Compensation?

חקיקה ורגולציה 2007 The Journal of Finance Corporate Governance and Firm Value: The Impact of the 2002 Governance Rules

חקיקה ורגולציה 2002 The Sarbanes-Oxley act Public Law