תמונה -בכירים

בכירים

שכר בכירים

בכירים  2000 Journal of Banking & Finance Pay at the executive suite: How  do US banks compensate their top management teams? James S.Ang,
Beni Lauterbach
and Ben Z.Schreiber

בכירים 1998 European Financial Management Contestability and Pay  Differential in The Executive Suites James S.Ang,
Shmuel Hauser
and Beni Lauterbach

בכירים 2011

Advances in Financial Economics

The Effect of CEO Pay on Firm Valuation in Closely Held Firms Ronen Barak,
Shmuel Cohen and
Beni Lauterbach

בכירים 2007 הרבעון לכלכלה שכר מנכ"לים בישראל והקשר שלו לבעלות ולביצועים של הפירמה רונן ברק, שמואל כהן
ובני לאוטרבך

בכירים 2002 NBER Working Papers Power, Rent Extraction and Executive Compensation Lucian A. Bebchuk,
Jesse M. Fried and
David Walker

בכירים 2007 Journal of Multinational Financial Management Differences in pay between   owner and non-owner CEOs:   Evidence from Israel Shmuel Cohen and
Beni Lauterbach

בכירים 2003 Economic Policy Review Executive Equity Compensation and Incentives: A Survey John E.Core,
Wayne R.Guay and     David F.Larcker

בכירים 2010 תאגידים רגולציית שכר הבכירים בישראל: פופוליזם זול וערכים יקרים מאחריהם עדי איל
         

 

מינוי בכירים

בכירים  2003 Financial Management Efficient Labor and Capital Markets: Evidence from CEO Appointments James S.Ang,
Beni Lauterbach and Josheph Vu

בכירים 1999 Internal vs. External Successions and Their Effect on Firm Performance Internal vs. External   Successions and Their Effect
on Firm Performance
Beni Lauterbach and Jacob Weisberg

בכירים 1997

International Journal of  Human Resource  Management

Appointments of CEOs in U.S. Companies: A Comparison of 1978-79 and 1989-91 B.Lauterbach and
Jacob Weisberg

בכירים 1994 International Journal of Human Resource Management Top Management Successions: The Choice between Internal   and External Sources Beni Lauterbach and Jacob Weisberg